Volgens Het Parool, een van de weinige kranten die met verslaggevers wist door te dringen tot de zaal, veroorzaakte Willem Alexanders aanwezigheid enige consternatie bij het publiek. Een Amerikaanse Stones-fan bood de prins een biertje aan, onder het uitroepen van een hilarisch: ‘I hear you are a prince, man!’ Voor Willem-Alexander was het een perfecte gelegenheid om zich te ontworstelen aan zijn hoge Leidse corps-gehalte. In het sinds het electorale succes van Bill Clinton diep in de pr-wetenschap doorgedrongen besef dat rock ‘n’ roll en politiek in de jaren negentig een gouden koppel kunnen zijn, stelde de prins zich dan ook voorbeeldig op.
Bronnen bij Paradiso stellen echter dat de prinselijke aanwezigheid niet geheel berustte op rock-romantiek. Er zou ook een fikse dosis berekening bij zitten van het Stones- management. Dat vreesde namelijk dat Paradiso die eerste avond van het Stones-tweeluik zou worden bestormd door massa’s mensen zonder kaartje. Het management had de taferelen op de avond van de Ajax-overwinning nog vers in het geheugen. Er dienden dus meer veiligheidsgaranties te komen voor de koningen van de Britse rock. De aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het koninklijk huis, was de beste garantie voor een attent politie-optreden. De volgende dag was zo'n stunt niet meer nodig. Toen was het concert uiteindelijk te zien op een groot scherm op het museumplein, hetgeen middeleeuwse bestormingen van Paradiso zou voorkomen. Kortom, de Stones hadden zich tegen een minimum aan kosten verzekerd van een probate beveiliging.
Overigens is het nog maar zeer de vraag of het Stones-concert, opgenomen door muziekzender MTV, uiteindelijk ook op de Amsterdamse televisie te zien zal zijn. De MTV-leiding bevindt zich nog altijd in een loopgravenoorlog met de de directie van het Amsterdamse kabelnet KTA. De laatste wil geld zien voor het brengen van MTV in de Amsterdamse huiskamer, en de directie van het clipkanaal weigert dat nog altijd hardnekkig.
Luxemburg, de culturele hoofdstad van Europa 1995, heeft een fraai visitiekaartje afgegeven. Eerder deze maand presteerde het stadsbestuur het om tijdens een processie van katholieke gelovingen van de stad onzedelijk geachte sculpturen van de gevierde nationale beeldhouwster Niki de Saint Phalle zedig met een doekje af te dekken, teneinde de processiegangers niet in lagere verleidingen te doen vervallen. De kubistische beeldhouwwerken beeldden onder meer een onderlichaam met twee borsten uit, en volgens de verklaringen van het gemeentebestuur ging het hier om een preventief initiatief. De kerk zou niet van tevoren om een dergelijke maatregelen hebben gevraagd.
De maatregel heeft in Luxemburg voor hilarische verontwaardiging gezorgd. De progressieve krachten in het toch al niet om zijn historische dynamiek bekend staande groothertogdom spreken van een blamage, een schandaal en een staaltje van culturele restauratie zonder weerga. De gewraakte sculpturen stonden al jarenlang ongemoeid in de stad. Gevreesd wordt dan ook dat deze alternatieve beeldenstorm de opmaat is voor een hernieuwd katholiek fundamentalisme. (rene zwaap)