Volgende week wordt Ronald Plasterk beëdigd als minister van onderwijs in Balkenende IV.
In het interview met De Groene Amsterdammer met het thema Geloof zegt hij: «God in de politiek is fataal. Als terroristen geen maagden in het hiernamaals beloofd worden, dan zijn ze niet tot dergelijke extreme daden in staat. Elke beweging die een heilstaat predikt, beschouw ik als verwerpelijk, overigens ook als deze is gebaseerd op een niet-religieuze ideologie. In het verabsoluteren van de eigen waarheid zit per definitie geweld ingebakken. Haal je de irrationele dimensie uit een verhaal, dan zouden mensen veel pragmatischer handelen. Je zou je kunnen voorstellen dat dan de gedachte ontstaat dat we allemaal recht hebben om hier op aarde te zijn en dat we elkaar nodig hebben om het met z’n allen te redden. Als ik in gesprek ben met mensen die ik intelligent acht maar die sterk religieus zijn, denk ik weleens: besef je wel dat geloof aangeleerd gedrag is? Als je een dorpje verderop geboren zou zijn, zou je in een andere kerkbank zitten, en een andere waarheid verdedigen.» Lees: «Er is geen verband tussen altruïsme en God»