De kern van deze strategie is de vraag welke meningen serieus worden genomen. Antwoord: enkel die meningen die in het straatje van de Noord-Zuidlijn passen. Afgezien van genodigden en mensen die at random geselecteerd worden en de behoefte voelen hun medewerking te verlenen, maken beroepssprekers en andere vooringenomenen weinig kans. Het door Roobeek voorgeschreven medicijn voor de verziekte ‘democratie’ is eenvoudig: formuleer een doelstelling, geef een selecte groep mensen de macht van het ‘inhoudelijke’ argument, en groepsdynamiek zorgt voor de consensus. Dit procede heeft duidelijk niets met democratie van doen.
Amsterdam, NICOLE MOMMERTZ