Roobeek

‘Weg met belangentegenstelling, machtsstrijd, polarisatie…’ Als waardevrije probleemoplossingsstrategie wordt door Annemieke Roobeek (in De Groene van 11 januari) de gelijkwaardige dialoog gepropageerd. Bestaat deze wel? Het antwoord op deze vraag geeft het artikel. De uitgangspunten staan vast: het kader waarbinnen de gelijkwaardige dialoog moet plaatsvinden is geschapen, de Noord-Zuidlijn zelf staat niet ter discussie. Roobeek geeft een handleiding voor een strategie om tegenstanders als destructief en emotioneel te diskwalificeren en hen monddood te maken. Tegelijk wordt de rest van de bevolking een democratische inspraakprocedure voorgespiegeld.

De kern van deze strategie is de vraag welke meningen serieus worden genomen. Antwoord: enkel die meningen die in het straatje van de Noord-Zuidlijn passen. Afgezien van genodigden en mensen die at random geselecteerd worden en de behoefte voelen hun medewerking te verlenen, maken beroepssprekers en andere vooringenomenen weinig kans. Het door Roobeek voorgeschreven medicijn voor de verziekte ‘democratie’ is eenvoudig: formuleer een doelstelling, geef een selecte groep mensen de macht van het 'inhoudelijke’ argument, en groepsdynamiek zorgt voor de consensus. Dit procede heeft duidelijk niets met democratie van doen.
Amsterdam, NICOLE MOMMERTZ