Londen - Wie in het Londense Greenwich Park argeloos een sigaret opsteekt, zal in een mum van tijd een politieagent naast zich aantreffen die wil ruiken of er geen geestverruimende middelen in de tabak zitten. Als het aan het Royal College of Physicians ligt, wordt de taak van bromsnor eenvoudiger en verdwijnt de roker, wiet of niet, in een arrestantenbusje. In het rapport Passive Smoking and Children hebben leden van de Koninklijke Werkgroep Tabak immers voorgesteld om roken in alle auto’s en parken te verbieden, wegens de vermeende gevaren van meeroken.
Op basis van hun bevindingen concludeerden twintig tandartsen, chirurgen, radiologen, kinderartsen, medicijnmannen en andere specialisten in een open brief aan The Times dat het rookverbod op werkplekken niet genoeg is om de volksgezondheid van onze kinderen te waarborgen. Daarom zou uitbreiding nodig zijn. De geleerden hebben de zegen van de Schotse ondernemer en bekeerde roker Duncan Bannatyne, die zelfs wil dat kinderen, in de beste tradities van het stalinisme, hun rokende ouders bij de politie aangeven. Volgens de vele critici gebruiken de medici de kinderen als een rookgordijn. ‘Het lijkt me duidelijk dat dit het begin is van een slotoffensief van het medische establishment om het eiland geheel rookvrij te maken’, schreef journalist Alexander Chancellor.
Om hun voorstel te verkopen hebben de onderzoekers veel cijfers gebruikt. Zo zou het behandelen van meerokende kinderen de nhs jaarlijks 23,3 miljoen pond kosten, onder meer door driehonderdduizend bezoekjes aan de huisarts. Ruim tachtigduizend Britten zouden jaarlijks door roken sterven, ongeveer evenveel als het aantal doden door medische missers en ziekenhuisinfecties. Concrete voorbeelden en onderbouwingen worden niet gegeven. Evenmin gaan de wetenschappers in op de vraag waarom het aantal astma- en bronchitisgevallen net zo snel stijgt als het aantal gerookte sigaretten daalt, of waarom in het rookverbodarme Oostenrijk de levensverwachting zo hoog is.
Wie contact opneemt met de brievenschrijvers om meer duidelijkheid te verwerven, krijgt een verwijsbriefje naar de spindoctors van het koninklijke genootschap. Of naar de schrijver van het voorwoord, Sir Liam Donaldson. Als geen ander benut deze Chief Medical Officer statistieken als propagandawapen tegen virussen, genotsmiddelen en de dood. Zo voorspelde hij dat er minimaal vijftigduizend en mogelijk 750.000 Britten zouden sterven aan de vogelgriep. Het aantal bleef steken bij nul. Een verhoging van de alcoholprijs zou volgens Sir Liam helpen tegen ‘passive drinking’ en leiden tot 3393 minder alcoholgerelateerde doden per jaar. Exact 3393! Men zou welhaast gaan vermoeden dat deze geridderde kwakzalver stiekem iets sterkers rookt dan sigaretten.