De heer Westendorp kennen wij niet als lid van de club, terwijl mevrouw Sorgdrager een half jaar geleden heeft bedankt voor het lidmaatschap omdat zij, juist vanwege haar tegenwoordige functie, in redelijkheid niet kon voldoen aan de voor alle leden geldende attendance-verplichting. Hotel Des Indes tenslotte, vormt geen thuisbasis van enige Haagse Rotary Club. Den Haag, DS. A.C.J. JONKERS, voorzitter Rotary Club Den Haag- Voorhout