Rotary

De eerste reactie bij het zien dat in De Groene van 28 februari plaats is ingeruimd voor mijn Rotary Club Den Haag- Voorhout, is er een van gevleid te (willen) zijn, de tweede evenwel is er een van verbazing. In het midden latend of de teneur van het stuk, waar het niet alleen de functie maar ook de persoon van mevrouw Sorgdrager attaqueert, een fraai en in voldoende mate diepgravend voorbeeld van journalistiek kan worden genoemd, wil ik graag wijzen op enkele feitelijke onjuistheden in de tekst.

De heer Westendorp kennen wij niet als lid van de club, terwijl mevrouw Sorgdrager een half jaar geleden heeft bedankt voor het lidmaatschap omdat zij, juist vanwege haar tegenwoordige functie, in redelijkheid niet kon voldoen aan de voor alle leden geldende attendance-verplichting. Hotel Des Indes tenslotte, vormt geen thuisbasis van enige Haagse Rotary Club. Den Haag, DS. A.C.J. JONKERS, voorzitter Rotary Club Den Haag- Voorhout