pvda-leider Diederik Samsom kwam een handje helpen. Het was een poging om zijn Haagse lijsttrekker Rabin Baldewsingh aan wat extra stemmen te helpen, want de pvda staat er in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen slecht voor. De sociaal-democraten dreigen in Den Haag, net als in Amsterdam en Rotterdam, hun positie als grootste partij te verliezen.

Maar helpt de komst van de pvda-leider wel als de kiezer juist vooral landelijk stemt? Je zou denken dat Samsom beter weg kan blijven als de kiezer de sociaal-democraten vooral om het regeringsbeleid gaat afstraffen, zoals uit verkiezingsonderzoek zou blijken. Als de kiezer de pvda de voorgenomen strafbaarstelling van illegaliteit en de afbraak van tal van verzorgingsarrangementen kwalijk neemt, werkt de aanwezigheid van Samsom mogelijk averechts. Is dat niet die man van die partij op wie ik juist niet wilde stemmen?

De pvda-leider meldde zich tijdens zijn verkiezingstour afgelopen zaterdag in de wijk Transvaal. Dat zijn Haagse uitje begon op het Paul Krugerplein was geen toeval. Het tegen de Schilderswijk aan gelegen Transvaal is een wijk waar veel allochtonen wonen. De pvda was er bij de gemeenteraadsverkiezingen van vier jaar geleden oververtegenwoordigd, terwijl in de meer autochtone, naoorlogse wijken aan de randen van de stad de pvv van Geert Wilders goed scoorde. Wat Samsom in Transvaal deed, was dus eigenlijk zieltjes winnen onder de eigen gelovigen. En dan nog was het niet druk op het Paul Krugerplein.

In mijn laat-negentiende-eeuwse Haagse wijk laat Samsom zich niet zien. Het zou ook niks uithalen. Opvallend is dat dit niet met de persoon van de pvda-leider te maken heeft, niet met zijn betweterige karakter en ook niet met het beleid dat hij sinds najaar 2012 samen met coalitiegenoot vvd voert. Je zult mijn wijkgenoten dan ook niet horen zeggen dat ze de landelijke samenwerking met de vvd niks vinden of dat ze liever de minder gelijkhebberige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, als partijleider zouden zien. Mijn wijkgenoten rekenen de pvda af op wat er lokaal gebeurt, ook al gaat dat tegen de theorieën van de politicologen in.

De klachten in Den Haag over collegepartij pvda zijn legio. Een paar steken erbovenuit. Zo is er het Spuiforum, een duur nieuw theatercomplex dat midden in de stad moet verrijzen. De bouw kost vele miljoenen. De gemeente weet nu al dat ze jaarlijks op de exploitatie moet bijleggen. Waarom een duur project als dit, terwijl op andere culturele activiteiten zo bezuinigd moet worden? Spuiforum Krankjorum hekelden de tegenstanders.

Het is bij de Haagse PvdA één en al ruzie, roddel en achterklap

In mijn wijk is de vertrekkende pvda-wethouder Marnix Norder de gebeten hond. Hij heeft jaren geleden zonder dat daar destijds de benodigde bouwvergunning voor was afgegeven twee grote zeecontainerachtige bouwsels vlak achter een aantal woningen neergezet. Aanvankelijk illegaal dus. De bewoners wisten ook van niks. Midden in de nacht begonnen plots de werkzaamheden. De uitdrukking als een dief in de nacht was niks te veel gezegd.

In de containers zit het tractieonderstation voor de Randstadrail. Dat station veroorzaakt storingen in de naastgelegen huizen en de straling brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Inmiddels is het jaren later, al die tijd hebben de bewoners geprocedeerd, tot aan de Raad van State toe, en uiteindelijk hebben ze gewonnen. Volgens hen had Norder niet verwacht dat ze zo’n lange adem zouden hebben. Dat was een misrekening van hem. Eind dit jaar moet het tractieonderstation daar weg zijn.

Veel vertrouwen in de pvda heeft deze strijd met de wethouder in mijn buurt niet opgeleverd. Daar hangt de tweede klacht mee samen. Haagse pvda’ers zie je hier nooit in de wijk, hoor ik vaak mopperen. Laat staan dat ze zich hard maken voor jouw zaak, hoor ik klagen. Nee, geef mijn wijkbewoners maar de Haagse Stadspartij of de sp, die tonen tenminste belangstelling en zetten zich voor je in. Mijn wijkgenoten stemmen zelfs nog liever op de vvd. Dat laatste zeggen ze steevast op een toon alsof een stem op de liberalen vloeken in de kerk is. Dat ze het toch zeggen, komt doordat lokale vvd’ers wel af en toe interesse komen tonen in wat de mensen bezighoudt. Hoogopgeleid zijn mijn gesprekspartners, maar ze willen gewoon – net als in alle andere buurten – gehoord worden. Samsom een middagje een wijkwandeling laten maken is daarvoor niet de oplossing. Dat is slechts windowdressing.

Een derde klacht gaat over de gang van zaken binnen de pvda in de Haagse gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders. Die gang van zaken is kort samen te vatten: het is bij de Haagse pvda één en al ruzie, roddel en achterklap. Inmiddels heeft een voormalige lijsttrekkerskandidaat aangegeven geen pvda meer te stemmen, een andere voormalige concurrent van lijsttrekker Baldewsingh stelt alsnog openlijk het Spuiforum ter discussie en een voormalige afdelingsvoorzitter doet met een eigen partij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.

De pvda mag in Den Haag dan haar positie als grootste partij waarschijnlijk verliezen, dat betekent niet dat ze niet verder kan besturen. De voorspelde grote winnaar, de pvv, zal na 19 maart geen college weten te vormen. Van de grotere partijen heeft alleen de vvd samenwerking met de pvv opengelaten. De sociaal-democraten zitten daardoor na 19 maart als de op één na grootste partij alsnog op rozen. Voor veel Hagenaars en Hagenezen zal dat een stekelige werkelijkheid zijn.