In drie weken France-2-Journaal kwam Nederland zes seconden voorbij: bij «lichte varia». Je zag een slapstick-uittrap van een voetbalkeeper die prompt een doelpunt opleverde. Pas tijdens het volgende item hadden mijn ma lende hersens door dat de club namen de Franse versie van Feyenoord en Utrecht waren geweest. Dus de pest in. Niet omdat, reconstrueerde ik, Feyenoord verloren had, maar omdat de verkoop van deze blooper de heer De Mol ten goede komt. Volgens die bestaat er niets mooiers dan televisie maken, terwijl weinig lelijker is dan de televisie die hij maakt. Zoals ik, weer thuis, kon vaststellen door middel van Big Brother, waarin een licht hysterische en alcoholische jongedame het huis werd uitgezet. Niet de zwangere Tanja die ook gekandideerd was. Al had die zestien miljoen kijkersstemmen tegen gekregen, dan zouden die op z’n Zimbabwaans verdwijnen, omdat Talpa die bevalling hard nodig heeft. Tanja en haar moeder kregen prompt van Bridget M. en Ruud de W., buiksprekers van Hummie v.d. T., te horen dat Big Sister in haar oneindige goedheid had besloten dat ma bij de geboorte mag zijn. Helaas leidde deze stuitende grootmoedigheid niet tot de ge hoopte (en broodnodige) huilbuien. Enig leuke was de botsing tussen de enorme ego’s van Ruud en Bridget, uitmondend in chagrijnig gekissebis, geheel tegen de geest van dit soort bagger. Daar moeten pittige functionerings gesprekken met John zelf op gevolgd zijn. Toegegeven, als die ruzie gescript is door BB, dan hebben ze me mooi te grazen.

Dat France-2-Journaal sluit standaard met een of twee culturele onderwerpen, van cabaret tot symfonieorkest. Goede gewoonte. Zouden wij te weinig cultuur hebben volgens het NOS-Journaal? Dat walhalla wordt hoogst incidenteel door kunst gehaald (behalve bij diefstal of vernieling van een Van Gogh of Newman), waardoor zo een item iets volstrekt willekeurigs en zelfs potsierlijks krijgt. Gelukkig hebben wij het literaire programma Boulevard waarin biogra fieën van popzangers en royals be sproken worden en dat naar ongekende hoogten stijgt wanneer AKO weer in het land is. De moddervette stem die in dat programma wordt ge bruikt om meest ironische teksten voor te lezen over beroemdheden, van Beckham tot Jantje Smit, van Brard tot Estelle, dient dan om Patricia de Martelaere te vergelijken met Wanda Reisel. (Overigens moet Wanda minstens een kwart ton van AKO ontvangen, want wie driemaal genomineerd wordt is topklasse.) Van mij mag het, schone letteren op de kermis om een maximaal publiek te bereiken. Wat niet mag is de liefdeloze rotzooi die het normaal zo professioneel gemaakte Boulevard ervan bakte. Korte juryrapportjes over de boeken plakten ze na ge sprekjes met de verkeerde schrijvers: als een analfabeet die de bibliotheek syste matiseert. De winnaar wordt bekendgemaakt – Siebelink uitzinnig, zoent, wordt gezoend en het is hem gegund. Dan moet hij naar Dijkstal voor een kort woord. Albert Verlinde verklapt wat er in de winnaar omgaat: «Hou je mond maar: hier met die cheque.» Zelden zat iemand er zo naast, in één moeite door zichzelf verradend. RTL4 voor al uw letteren.