Sint-Petersburg – Vorige week werd bekend dat justitie in Texas de adoptieouders van de driejarige Maksim Koezmin niet zal vervolgen voor de dood van het jongetje. Onderzoek had uitgewezen dat er geen gronden voor vervolging waren. Daar wordt in Rusland anders over gedacht. Sinds begin dit jaar is adoptie van Russische kinderen door Amerikaanse ouderparen verboden.

Het is een publiek geheim dat dit verbod is ingegeven door de Amerikaanse Magnitski-wet, die Russen, betrokken bij de dood van de Russische advocaat Sergej Magnitski, de toegang tot Amerika ontzegt. Deze wet en ook de dood van de ongelukkige Maksim hebben de anti-Amerikaanse sentimenten flink doen oplaaien. Indianenverhalen zoemen rond op blogs en in tweets. Tijdens een ‘Mars ter bescherming van het kind’ werd gesproken van genocide op Russische kinderen in Amerika. Het vuurtje werd ook nog eens opgestookt door Pavel Astachov, federaal ombudsman voor de rechten van het kind, die nog vóórdat in Amerika het onderzoek naar de dood van Maksim was afgerond wist te vertellen dat het jongetje mishandeld was, dat zijn pleegmoeder hem een sterk antipsychoticum had toegediend en hem feitelijk had vermoord.

Er zijn ook media die tegenwicht bieden aan de hysterie en een boekje opendoen over het lot van adoptiekinderen in eigen land. Vooral gehandicapte kinderen, die voorheen juist wel door Amerikanen werden ‘afgenomen’, maken vrijwel geen kans meer om geadopteerd te worden. Pleeggezinnen zijn er wel, maar deze blijken in streken met een grote werkloosheid regelmatig uit financiële overwegingen kinderen op te nemen.

Een verhaal apart zijn jonggeborenen. De Novaja Gazeta heeft de hand weten te leggen op een rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken over de verbijsterend grote hoeveelheid gewelddadige sterfgevallen onder pasgeborenen. Uit de statistieken, die de laatste vijftien jaar bestrijken, blijkt dat alleen al in de regio Moskou per week gemiddeld twee babylijkjes worden aangetroffen in vuilniscontainers en op stortplaatsen. Het artikel geeft een moedeloos stemmende opsomming van gevonden zuigelingen. Zo is er de elfjarige jongen die door de politie werd aangehouden in verband met de beroving van een sigarettenkiosk. Bij fouillering troffen de agenten in de tas van de jongen niet alleen de sigaretten aan, maar ook de lijkjes van een pasgeboren tweeling. Zijn moeder had ze meteen na de geboorte gewurgd en haar zoon opgedragen om ze ergens op een verlaten veldje te begraven. Onderweg daarnaartoe had hij de sigarettenkiosk beroofd. Het is een van de weinige gevallen van infanticide die werd opgelost.

Voor Maksim Koezmin hield het Russische parlement afgelopen week een minuut stilte.