Russische aardappeleters

Het lijkt erop dat het IMF veel geld gaat besparen. Het grootste deel van de in de zomer aan Rusland toegezegde twintig miljard dollar is nog niet gestort en dat zal volgens de Russische minister van Financiën Zadornov voorlopig ook niet gebeuren. Het formele excuus van het IMF is het ontbreken van een uitgewerkte begroting. De achterliggende reden is de wens van premier Primakov om het roemruchte militair-industriële complex nieuw leven in te blazen. Primakov heeft zich politiek verbonden met de ondernemers-oude-stijl en het IMF is bang voor een terugkeer van de inefficiënte sovjetproductie. ‘Snotneuzen die nog maar heel weinig van de wereld hebben gezien’, oordeelt Primakov over de IMF-medewerkers.

Als goedmakertje voor het uitblijven van de IMF-miljarden geeft het Westen voedselhulp aan Rusland: Amerikaans graan dat wegens overproductie geen bestemming heeft en Spaans vlees dat buiten de EU-quota valt, oftewel de overblijfselen van de inefficiënte productie van de vrije markt. De voedselhulp zal vervolgens efficiënt verdwijnen. Een vers Russisch regeringsteam staat te trappelen om de hulp te begeleiden; hun voorgangers zijn wegens verduistering ontslagen. De Russische douane zal zich een deel toeëigenen. Vervolgens zal de regering de hulp verdelen zoals nu overheidsgeld wordt verdeeld. Wat dan nog is overgebleven, komt waarschijnlijk terecht in de regio’s met machtige gouverneurs, regio’s die nu de levering van voedsel aan de rest van Rusland weigeren uit politieke overwegingen. Hoopvol is dat Rusland geen tekort aan aardappelen kent.