Leider Eite Homan van de neonazistische Racial Volunteer Force (rvf) heeft zo zijn eigen ideeën over verzoening tussen autochtonen en moslims. Op demonstraties wordt hij gezien met een T-shirt (T-hemd voor taalnationalisten) met daarop de beeltenis van Osama bin Laden. Met enkele kameraden nam hij in het verleden deel aan betogingen van fundamentalistische moslims op al-Quds-dag, aldus de Monitor Racisme & Extremisme, een gezamenlijke uitgave van de Universiteit Leiden en de Anne Frank Stichting.

Homan is niet de enige. In kringen van nationaal-socialisten geldt Bin Laden als een vrijheidsstrijder en werden de aanslagen van 11 september 2001 op ‘Jew York’ toegejuicht. In navolging van hun Duitse verwanten prediken steeds meer Nederlandse neonazi’s solidariteit met het Palestijnse volk dat vecht tegen Israël. Leider Constant Kusters van de Nederlandse Volksunie (nvu) noemde die strijd in een interview ‘ook mijn strijd’. Zijn partij organiseerde de afgelopen jaren onder meer een demonstratie ‘tegen US-imperialisme en Zionisme’, en voor ‘Solidariteit met Iran’. Daarbij werden leuzen geroepen als ‘Hamas, Jihad, Hezbollah’. De strijders van die laatste organisatie worden door de nvu bewonderend vergeleken met de islamitische soldaten binnen de Waffen SS.

Lang niet alle rechts-extremisten kunnen zich vinden in die uitbundige internationale solidariteit. Het Israëlisch-Palestijnse conflict zorgt niet alleen voor tweespalt in het Midden-Oosten. Als geen andere groep in Nederland worstelt uiterst rechts met de kwestie Israël. Het is ook niet eenvoudig, want wie zijn het meest verachtelijk, de joden of de moslims? Of voor de praktische geesten: met welke van de twee groepen moet als eerste worden afgerekend?

De afgelopen maanden laaide de discussie opnieuw op naar aanleiding van Geert Wilders’ film Fitna. Op de populaire extreem-rechtse site Holland Hardcore vlogen de twee kampen elkaar virtueel in de haren. Het begon met een anti-Fitna-filmpje, gepost op YouTube door de Nationaal-Socialistische Actie (nsa), een nauw met de rvf verweven club. Daarin worden teksten uit de Talmoed die moeten aantonen hoe verwerpelijk joden zijn, afgewisseld met foto’s van Wilders met een keppeltje op en van agressie van het Israëlische leger tegen weerloze Palestijnen. Dezelfde nsa roept op internetfora op tot actie rond het zestigjarige bestaan van Israël.

Veel leden van het Holland Hardcore-forum kunnen zich niet druk maken om die kwestie. ‘Wij leven in Nederland, en niet in de zandbak’, schrijft ‘Anton’. ‘Noem eens een groot Nederlands probleem waar de joden schuldig aan zijn’, vraagt ‘de_Resident’. ‘Groepsverkrachting? Overal synagogen bouwen? Respect eisen? Iedereen dwingen om matzes te eten?’ Het doorslaggevende verschil tussen moslims en joden is volgens hem dat de laatsten de wereld slechts economisch willen overheersen. ‘Je betaalt je shekeltjes aan het Joods complot, en het is in orde.’ Moslims zullen daarentegen de sharia invoeren en zich overal mee bemoeien.

Ene ‘John Holland’ is een zelfde opinie toegedaan: ‘Ik ben en blijf van mening dat bestrijding van het zionisme nog altijd niet aan de orde is. Dat is wie weet van later zorg. Laten we eerst maar eens korte metten maken met de islam en het multi-etnische drama in onze gebieden.’ Achter dat laatste pseudoniem gaat volgens de antifascistische onderzoeksgroep Kafka John Middelman schuil, kaderlid van Nieuw Rechts. Opmerkelijk genoeg waren vermeende antisemitische uitspraken van zijn kant aanleiding voor het definitieve einde van die partij. Het laatste raadslid van Nieuw Rechts, Martin Dijkhuizen uit Ridderkerk, keerde de partij de rug toe vanwege die uitspraken en de lakse reactie van het partijbestuur. Blijkbaar leven ook onder sommige voorstanders van de ‘antimoslim’-lijn anti-joodse sentimenten. Uit opportunistische overwegingen wordt voorrang gegeven aan islamofobie.

De discussie blijft niet beperkt tot het internet. Ze draagt bij aan de tweedeling van de extreem-rechtse beweging. Degenen die zichzelf de ‘nationalisten’ noemen, worden op de eerste plaats gedreven door moslimhaat. Bij de ‘nationaal-socialisten’ domineert antisemitisme, dikwijls onder het mom van antizionisme.

Die splitsing werd al in 2003 zichtbaar, toen enkele extreem-rechtse en fortuynistische groeperingen de straat op gingen om de aanslagen van 11 september te herdenken. De Nederlandse tak van de Jewish Defense League nam de beveiliging voor zijn rekening. Eerder zocht het Vlaams Blok al toenadering tot de joodse gemeenschap in Antwerpen. Dit alles tot verontwaardiging van andere rechts-extremisten. ‘Michiel Smit wordt de joodse (s)pion in het rechtse wereldje’, stelde nvu-leider Kusters in partijorgaan Wij Europa over ‘jodenvriend Smit’, eerste man van Nieuw Rechts. En: ‘Het slijmen wat Michiel Smit doet bij het Vlaams Blok zal hem vermoedelijk later wel een gele ster opleveren, of dat hij samen met Filip Dewinter op sabbat bij de Rabbijnen koosjere koffie mag drinken met jodenkoek.’

De discussie zorgde ook voor verdeeldheid binnen de Nationale Alliantie (NA), een initiatief dat inmiddels een stille dood is gestorven. Waar NA-voorzitter Teijn in een poging tot verbreding Wilders na diens breuk met de vvd ‘een veilige thuishaven’ aanbood, wordt de Venlose politicus op het internetforum Stormfront weggezet als een ‘smerige judea hond’, ‘zionist puppet’ en ‘haakneus’, ‘tot z’n endeldarm in pisraël’. Maar ook: ‘Het beste zou zijn als hij neergeschoten wordt NADAT hij de moslimhervormingen doorgevoerd heeft.’

Zo wordt de door extreem-rechts ingebeelde lange hand van de joden, die overal ter wereld mensen tegen elkaar zouden uitspelen, een self-fulfilling prophecy. In het voortdurende gekissebis over joden en moslims kan zelfs een van de oorzaken worden gezien voor het falen van traditioneel extreem-rechts om aansluiting te vinden bij de aanhang van Fortuyn en Wilders. Antisemitisme geldt mede door de Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetting al snel als verdacht in Nederland, ook onder nationalisten. Met zoiets onfatsoenlijks wil het leeuwendeel niets te maken hebben.

Of, in de omgekeerde wereld van de nationaal-socialisten: zíj zijn het die niets willen weten van de ‘vrijmetselaars en joden, kleurlingen en kapitalisten’ waar de lpf mee vol zat. En ‘Mossad-agent’ Wilders hoeft al helemaal niet op hun steun te rekenen. Die haalt volgens de nvu zijn orders bij de Israëlische ambassade en is tot tweemaal toe getrouwd met een joodse vrouw.