Mijn onderwijzers en docenten zeiden:

«Nooit meer racisme, nooit meer dictatuur,

geen gasdood meer! Hét wapen tegen lijden:

democratie bestrijdt het oorlogsvuur.»

En toen was daar een Leider met een snor.

Racist, dictator, hij gebruikte gas.

Miljoenen mensen doodde hij en masse.

Er is een Iraaks Auschwitz, Sobibor.

Hij had, nog tien jaar terug, expansiedrift!

Ontwikkelt zijn «V1» tegen de joden.

En wij, wij doen dus niks, wij blijven staan,

roepen: «Onze bevrijders zijn geschift!»

Ik herinner mij ze nog, al die doden,

en zeg thans: «Ik ben een Amerikaan!»