Savater

Geruime tijd gelden gaf George Steiner in zijn briljante essay ‘In de burcht van Blauwbaard’ een indrukwekkende analyse van de Europese cultuur. Daarbij stelde hij onder andere de vraag: ‘Hoe komt het dat de humanistische tradities en gedragsmodellen zo'n zwakke barrière blijken tegen de politieke bestialiteit. Vormen zij eigenlijk wel een barrière? Of is het reëler in de humanistische cultuur een onweerstaanbaar verlangen naar autoritair bestuur en wreedheid te onderkennen?

Na zo'n ‘ongenadige’ vraagstelling komen de naïeve educatietheorieën van de Spaanse filosoof Fernando Savater (zie De Groene van 8 juli) op mij over als het goedwillende gepraat van een dorpsonderwijzer tegen een klasje onwillige schoolkinderen. Wij zullen echter even ongenadige antwoorden dienen te formulieren op de vragen van het kaliber-Steiner! Slechts met een volledige kennis en aanvaarding van bepaalde negatieve aspecten van de homo sapiens kunnen wij toekomstige ontwikkelingen sturen en leiden. 'Positieve’ geesten van het type Savater kunnen hierbij slechts als een rem werken Sellingen WIM GERTH