Vaak kun je als donateur niet anders doen dan hopen dat het geld dat je geeft aan stichtingen en hun goede doelen op de plek terechtkomt waar het terecht moet komen. Dat Bomen voor koeien goed werk verricht, is overduidelijk. Het doel van die stichting is namelijk voor schaduw zorgen, en we kunnen allemaal zien dat koeien (maar ook schapen, geiten, kippen, kalkoenen, paarden, scharrelvarkens, konijnen, lama’s, nandoes, damherten, kamelen en mensen) daar behoefte aan hebben als we op warme, zonnige dagen langs weilanden of tuinen komen. En wie alleen maar denkt aan misschien wel het beroemdste ‘boerenstuk’ uit de vaderlandse schilderkunst, namelijk De stier van Paulus Potter, hoeft verder niet na te denken over de beweegredenen van de stichting.
Een boer in mijn geboortedorp probeerde lang geleden hetzelfde te doen. Niet alleen om voor schaduw te zorgen, maar ook omdat het ‘wel gezellig’ was, een boom (of drie) achter in het land. Na een tijdje heeft hij het opgegeven want de wind waaide maar steeds veel te hard uit het westen en zijn schapen (die denken niet na over de toekomst) vraten de boompjes op.
De stichting bestaat zeven jaar en in die tijd zijn er 77.707 bomen geplant. Dat is natuurlijk niet waar, zo veel zevens keurig bij elkaar, dat maak je mij niet wijs. De meeste bomen zijn geplant in de provincie Friesland (23.320), de minste in Flevoland (875). Dat snap ik wel: in Friesland heb je van oudsher veel koeien en dus grasland, in Flevoland vindt voornamelijk akkerbouw plaats. In Brabant trouwens ook re-latief weinig bomen (1150), en iedereen met enig benul snapt wel waarom dat is. Het magere aantal van 1410 stuks in Zuid-Holland, daar breek ik mij het hoofd nog even over.
Op de website bomenvoorkoeien.nl leest de lijst met geplante bomen als een gedicht. Alleen over de zin ‘Tal van prachtige bomen die oorspronkelijk in Nederland voorkwamen zijn hierdoor bijna uitgestorven’ struikelde ik. Zo kan ik het ook, de kraakwilg ‘kraalwilg’ noemen. Ja, die is inderdaad uitgestorven. Nee, het is nog veel erger: hij heeft zelfs nooit bestaan!