Internationaal is er veel kritiek op de buitenproportionele rol van Nederland in het schaduwbankieren. Samen met de VS is Nederland het enige land waar de balansen van schaduwbanken groter zijn dan van reguliere banken. Het gaat dan om een groot aantal brievenbusmaatschappijen die in opdracht van grootbanken elkaar over en weer pakketten financiële producten uitlenen of verkopen. De Nederlandsche Bank, financiële dienstverleners, banken en neoliberale economen nemen de grote risico’s van dit nauwelijks te ontwarren netwerk niet serieus, meent Ewald Engelen.
Rapporten van zowel DNB als het Amsterdamse economische onderzoeksinstituut SEO geven hetzelfde excuus voor de excessieve omvang van het Nederlandse schaduwbancaire stelsel: het is geen schaduwbankieren maar belasting ontwijken. Deze rapporten zijn bedoeld om te-redden-wat-er-te-redden-valt en besteden geen enkele aandacht aan de rol die schaduwbankieren heeft gespeeld in de bancaire revolutie van de afgelopen twintig jaar – excessieve balansgroei afgezet tegen steeds minder eigen vermogen en dus steeds grotere winsten en bonussen – die in 2008 eindigde met een financiële megacrisis waarvan we nog altijd niet zijn hersteld.

Nederlandse burgers moeten er kennelijk maar op vertrouwen dat schaduwbankieren, zoals DNB en SEO beweren, in het grote verhaal van de crisis slechts een vochtig rotje is geweest en niet een financiële atoombom.

Het volledige verhaalstaat in De Groene Amsterdammer van deze week en kan online, tegen betaling gelezen worden.