Voorzitter Dirk Scheringa van AZ stapt weer eens naar de rechter. Dat is niet nieuw, want de rechter en Scheringa horen bij elkaar als een haven bij water. Bij mijn weten heeft Scheringa nog nooit een zaak gewonnen, doodeenvoudig omdat de rechter niet recht spreekt wat krom is. Nu gaat hij weer een columnist van NRC Handelsblad aanklagen. Die columnist had zich verdiept in de wijze waarop winkeliers in Alkmaar, die zich met succes voor de rechter hadden verzet tegen de bouw van een nieuw stadion, waren bejegend.

Na de gerechtelijke uitspraak dreigde Scheringa in zijn nieuwjaarsrede met het faillissement van zijn speeltje AZ. Vervolgens ontvingen de winkeliers anonieme kogelbrieven en de waarschuwing dat hun winkel in vlammen op zou gaan. In die atmosfeer van geweld en angst werd alsnog een compromis gesloten, een convenant tussen winkeliers, gemeente en AZ. De columnist, prof. B.M.S. van Praag, merkt naar aanleiding van dat convenant op dat AZ haar fans opzweepte om via de macht van de straat haar gelijk te bevechten. «Dat doet zonder meer denken aan de gebeurtenissen in nazi-Duitsland. Ook daar was veel schijnbaar spontane, maar in feite geregisseerde volkswoede en gingen ook ruiten aan diggelen bij winkeliers.»

En dat nu pikt de mecenas niet. Zoals de man die intellectueel Nederland heeft verblind met zijn Frisia-museum en liefde voor Mathilde Willink nooit iets pikt als hij zijn zin niet krijgt. Toen hij een contract met zijn doelman Oscar Moens sloot met de bedoeling hem voor veel geld zo snel mogelijk te verkopen, weigerde hij zijn verplichtingen na te komen toen bleek dat Moens dat contract gewoon wilde uitdienen. Moens wilde geen verhandelbaar vee zijn. Omdat Scheringa weigerde te betalen, moest Moens betaling via de rechter afdwingen. Moens won met glans, maar het zal duidelijk zijn dat zo’n affaire je carrière als doelman geen goed doet.

Nu Moens noodgedwongen is betaald, heeft de club, lees Sche ringa, beslag laten leggen op huis en goederen van zijn eigen keeper. Want als de rechter je ongelijk geeft, zoek je als multimiljonair weer een ander trucje. Dan leg je beslag, bij je eigen keeper. Ongelooflijk dat zoiets kan in Nederland. Het bevestigt wat prof. Van Praag bedoelde: dat de Scheringa’s van deze wereld hun variant van straatterreur kunnen plegen.