Afgelopen zaterdag noemden de Volkskrant en NRC Handelsblad de volksnationalisten van Voorpost Nederland als mede-oprichters van de nieuwe NPN, waarbij verder leden van de bestaande extreem-rechtse partijen - Volksnationalisten Nederland (VNN) en Centrumdemocraten (CD) - betrokken zouden zijn, naast enkele ‘onafhankelijken’.
De voorzitter van Voorpost Nederland, Marcel Rüter, ontkent na het weekend elke betrokkenheid bij de nieuwe NPN. De verwarring over de deelname van Voorpost aan de NPN is volgens hem ontstaan door het bedankwoordje dat de VNN op haar website aan hem richt. ‘We hebben alleen deelgenomen aan zeer brede gesprekken over de rechtse beweging in totaal. In een verder stadium is door de VNN besloten een partij op te richten. Daar hebben wij niet meer aan meegedaan.’
Ook de CD-leden C. Koning, voormalig gemeenteraadslid van Dordrecht, en M.T. Giessen, voormalig lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, zijn volgens Rüter ten onrechte genoemd als NPN-leden. De inbreng van Vlaams-Blokleider Filip Dewinter zou zich hebben beperkt tot een spreekbeurt op een bijeenkomst van Voorpost Nederland, een tijdje geleden. Daar zou Dewinter niet gezegd hebben dat er een nieuwe partij moest komen, maar ‘dat men eerst moest puinruimen op puingrond’. Voorpost neemt dit advies - in tegenstelling tot de NPN-oprichters - ter harte. Mocht de NPN Rüter benaderen voor deelname aan de nieuwe partij, dan zal Voorpost daar ‘zelfs niet over nadenken’.