De Nieuwe Schilderswijker vervangt de oude Schilderswijker (die al lang niet meer bestaat) en wil geen enkele associatie hebben met het armoedeprodukt van Adri Duivesteijn. Hoewel hij graag denkt van niet is het Duivesteijntijdperk in de Schilderswijk al lang geleden afgesloten.
Daarnaast wil ik als voorzitter van de bewonerscommissie de Stortenbekersboog aan de Vaillantlaan kwijt dat waar Duivesteijn stelt dat de Vaillantlaan verbreed en vernieuwd is, er gesteld kan worden dat de Vaillantlaan door die breedte en de leegte inmiddels bekend staat als de Tjautjezkoelaan. Wederom wordt hier bewezen dat PvdA-frontpolitici zich bedienen van list, bedrog en deceptie ter consolidering van hun eigen profilering.
Voortaan liever geen journalistieke promenades meer in de Schilderswijk van de politieke PvdA-(p)a®venue Duivesteijn.
Den Haag, ALIDA DOLLEMAN Voorzitter bewonerscommissie De Stortenbekersboog