Schiphol

Tegenstanders van Schiphol proberen keer op keer het imago van Schiphol als banenmotor te beschadigen. Jelle van der Meer gaat in De Groene van 14 oktober zelfs een luchthaven vergelijken met een scheepshaven als Rotterdam om zijn argumenten kracht bij te zetten.

Bovendien is het niet vreemd dat het aantal banen niet evenredig groeit met de omzet. Dat is bij de PTT (en de meeste andere bedrijven) precies hetzelfde. Veel mensen verdienen hun boterham dankzij Schiphol. Veel mensen bezoeken hun familie in het buitenland dankzij Schiphol. Als de milieubeweging zijn zin krijgt komt er BTW op kerosine en tickets. Dan kan Jan met de Pet thuis blijven omdat vliegen dan alleen voor de welgestelden is weggelegd.
Kijk maar eens naar de gevolgen van de ecotax op gas. Veel mensen zitten ’s winters in de kou. En dat terwijl de prijs in geen twaalf jaar zo laag is geweest. Op zulke milieumaatregelen zit niemand te wachten. Vrij reizen (en betaalbaar reizen) is een groot goed. Vliegen hoort daarbij.
Schagen, P. TERLOUW