Van een verslaving kom je, naar het schijnt, nooit echt af. Dat geldt wat mij betreft voor Karel van het Reve. Hoewel het in oktober bij Van Oorschot verschijnende deel 5 van Verzameld werk slechts 250 bladzijden telt die ik niet reeds in de een of andere vorm in de kast heb staan, zie ik nu al uit naar dit deel. In de voorgaande delen werd duidelijk dat veel van het werk dat hij nooit de moeite van het bundelen waard heeft geacht even spits, geestig en verrassend was als de ‘gecanoniseerde’ teksten.
Bij dezelfde uitgeverij publiceert Maaike Meijer in februari 2011 M. Vasalis: Een biografie. De levensbeschrijving van een dichteres die een breed publiek wist te bereiken en die blijkens de enige tijd geleden gepubliceerde correspondentie met Geert van Oorschot een uiterst boeiend mens was. Maar of dit een boek van 960 pagina’s rechtvaardigt? Ik ben heel benieuwd en heb op voorhand meer vertrouwen in Vic van de Reijts Elsschot: Leven & werken van Alfons de Ridder (Athenaeum-Polak & Van Gennep). Hierin wordt in pakweg driehonderd bladzijden niet alleen ingegaan op de schrijver Elsschot, maar tevens op de zakenman De Ridder, die in veel opzichten scheen te lijken op de hoofdpersoon uit Lijmen.
Hoewel hij momenteel hevig in opspraak is, omdat hij op internet anoniem zijn eigen boeken bejubeld en die van collegae afgebrand schijnt te hebben, ben ik heel benieuwd naar Orlando Figes’ De Krimoorlog of de vernedering van Rusland (Nieuw Amsterdam), aangezien Figes met Natasja’s dans, Tragedie van een volk en Fluisteraars heeft laten zien dat hij indringend en meeslepend over Rusland kan schrijven.
Een project dat het geduld van de belangstellenden zeer op de proef stelt is de negendelige reeks De geschiedenis van Nederland van uitgeverij Bert Bakker. In 2004 verscheen van de hand van A.Th. van Deursen het eerste boek, over de jaren 1555-1702, en pas vorig jaar kwam Marco Mostert met In de marge van de beschaving, over de jaren 0-1100. Nu lijkt de gang er een beetje in te komen, want binnenkort publiceert Wim Blockmans Metropolen aan de Noordzee, een kloek boekwerk waarin de jaren tussen de door Mostert en Van Deursen beschreven periodes worden behandeld. Wie het werk van Blockmans enigszins kent, kijkt hier beslist naar uit.