Parijs – De zomer op de groene bergweiden van de Franse Pyreneeën is bloedig begonnen voor de 22 schapen die in één nacht te grazen werden genomen door één bruine beer. Al sterven er meer schapen als gevolg van bliksem en wilde honden, vorig jaar vielen er volgens de officiële cijfers 990 schapen in de Pyreneeën ten prooi aan een beer. Het beest is weliswaar voor tachtig procent herbivoor, maar voedt zich voor de nodige proteïnen graag met een stukje vlees. De meeste schapen stierven overigens niet tussen de klauwen van het roofdier zelf, maar vonden de dood door zich in doodsangst van de rotsen te storten.

De wilde beer leeft al 250.000 jaar in de Pyreneeën, maar toen het roofdier de vorige eeuw dreigde uit te sterven, verplichtte de EU Frankrijk in 1992 de bruine berensoort te behouden. Sinds het loslaten in 1996 van de eerste twee vrouwtjes, Ziva en Melba, uit Slovenië, kent de populatie een jaarlijkse groei van elf procent en lopen er nu een kleine tachtig beren rond. Toch zijn er volgens specialisten minstens 120 beren nodig voor het behoud van de soort.

Nog meer beren verhoogt de spanningen tussen pro-beer-organisaties en schapenfokkers die het roofdier het liefst zouden uitroeien. Eersteling Melba kwam in 1997 om door de kogels van een jager en er zijn meer beren afgeschoten. Er zijn nooit mensen dodelijk gewond geraakt. Wie een beer tegenkomt, moet niet weghollen, maar schreeuwen en wild met de armen zwaaien, stelt een expert in een podcast van Le Monde. De beer maakt dan zonder uitzondering rechtsomkeert.

In januari 2020 beloofde president Macron de schaapherders dat er geen beren meer zouden worden uitgezet. Onmiddellijk wees de Europese Commissie Macron op straffe van hoge boetes op zijn wettelijke verplichting elke afgeschoten beer te vervangen, waarvoor hij aanspraak kan maken op het hiervoor beschikbare budget. Voor elk dood schaap krijgt een herder een vergoeding tot zeshonderd euro als hij kan bewijzen dat de beer de boosdoener is.

Vreedzaam samenleven tussen beer en schaap is mogelijk, verklaarde schapenhouder Christian Balthasar onlangs in het Franse achtuurjournaal. Dankzij subsidie kan hij zijn schapen ’s nachts beschermen tegen een berenaanval met vier kuddebewakingshonden en een hek voorzien van schrikdraad; de beer moet zijn overlevingskansen voortaan elders zoeken.