Maar, verkondigde Maij, zo zit het dus helemaal niet. ‘Wij hebben vóór het goede voorstel gestemd en tégen het verkeerde.’ Het ‘goede’ voorstel voor een beter statuut met een ‘eenvormig salaris’ was in december door het Europees Parlement zelf ingebracht. De Raad Algemene Zaken, de EU-ministers van Buitenlandse Zaken, moesten er op 26 april echter nog even naar kijken. Ze keurden het concept van het parlement goed, zij het met de clausule dat iedere lidstaat via een speciale belastingheffing alsnog het inkomen van de parlementariër mag aanpassen. Zeven lidstaten meldden meteen van deze maatregel gebruik te zullen maken. ‘Naar eer en geweten’ kan Maij-Weggen uitleggen hoe ze gestemd heeft: ‘Voor een eenvormig salaris en voor een versobering van de onkostenvergoeding.’ Naar eer en geweten, oké, maar de helderheid die De Hoop Scheffer zo op prijs stelt is er nog lang niet. En de bijsmaakt blijft. CDA-partijvoorzitter Marnix van Rij (zaterdag bij het radioprogramma Kamerbreed) krijgt gelijk: weer zal de campagne voor de Europese verkiezingen beheerst worden door de discussie over het geld.