Dat blijkt uit systematisch onderzoek door De Groene Amsterdammer van de Ameri­kaanse diplomatieke ambtsberichten die via Wikileaks te lezen zijn. In totaal zijn er rond de tweeduizend ambtsberichten over Shell bestudeerd, van ambassa­des en consu­laten in Irak, Iran, Nederland, Nigeria, Rusland, Syrië, Turkije, Venezuela en hele reeks andere landen.

Uit de stukken blijkt dat als Shell wil dat het Nige­riaanse leger zijn beveiligingstaak waarmaakt, het geld op tafel moet leggen. Waar financiële steun voor de eigen militaire beveiliging omslaat in steun aan onderdrukking van de bevolking lijkt Shell vooral te zien als een reputatierisico, niet als een fundamenteel (bedrijfs)ethisch thema.

De cables tonen ook aan dat Shell aangaande de milieugevolgen in de Niger Delta in de jaren 2003-2009 volledig het spoor bijster was.

Shell presenteert zich als een apolitiek en verlicht bedrijf met maat­schappe­lijk verantwoorde stand­punten, maar uit de cables komt de schaduwzijde naar voren - niet alleen in Nigeria, maar ook bij een groot gaswinningsproject in Rusland en het verkrijgen van olievelden in Irak.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Marcel Metze.


De Groene Amsterdammer ligt vanaf donderdag in de kiosk. Of koop de digitale editie hier online.