1. Al over een kleine acht maanden wordt een generatie van nieuwe Kosovaren geboren, die zich noch Albanees noch Serviër zullen voelen. Dat probleem hebben hun vader en moeder tijdens de verkrachting al uitgevochten. Probleemstelling: Wordt de wederopbouw van Joegoslavië net zo goed voor de wereldeconomie als de Navo-bombardementen waren voor de wereldvrede? 3. In Keulen hebben de G8 de taken aldus verdeeld: de zeven meest rijke industriële landen zullen Joegosla vië helpen opnieuw op te bouwen, terwijl de Russen met het geld dat ze van bovengenoemde zeven landen kwijtgescholden krijgen, Joegoslavië helpen met de herbewapening. 4. Vrede is uitgebluste moordlust. Probleemstelling: Wat is erger, een buurman die pyromaan is of een pedofiel die in vuur en vlam staat voor je kind?