1. Vrede en liefde vallen niet af te spreken. 3. De situatie is zo complex dat je er met goed fatsoen nog nauwelijks een mening op na kunt houden. 4. Naastenliefde wordt in tegenstelling tot bijvoorbeeld pedofilie niet als afwijking beschouwd maar komt toch veel minder voor. Probleemstelling: Hoe zou de wereld er over een jaar of twintig uitzien als iedereen die ouder is dan pakweg zeven jaar, zich nog vandaag van kant zou maken? 5. Niet onze spullen maar dieven horen achter slot en grendel. 6. Samenwerken is een voorwaarde voor samenleven. 7. Noch geestdodende arbeid noch werkloosheid adelt. 8. Jammer dat nu de mannen eindelijk kinderen kunnen krijgen en de vrouwen carrière maken de wereld naar de kloten gaat.