Probleemstelling: Hoe hard moet je een baby door elkaar schudden om hem te doen ophouden met huilen? 2. Het geweten betekent niets anders dan: niet tegen andermans pijn kunnen. Probleemstelling: Heeft de wijdverspreide homoseksualiteit in ons land soms iets te maken met de bij ons zo populaire manier van temperatuur opnemen bij baby’s? 3. Had Adam maar naar een condoom in plaats van naar de appel gegrepen. 4. Wereldburger is zo langzamerhand een verzamelnaam voor de cliëntèle van McDonald’s. Probleemstelling: Doen bejaarden er in verband met de stijgende criminaliteit niet beter aan om voor vervroegde euthanasie te kiezen? 6. Op al onze vragen heeft het marktmechanisme maar één antwoord: AANBOD!