1. Het is misplaatst om van een eigen wil te spreken zolang we niet eens kunnen ophouden met ademhalen. 3. Het leven is vrolijk maar het wordt door depressieven geleefd. 4. Hoe meer boter op het hoofd, des te meer gewicht leggen mensen in de schaal. 5. De levensloop is een wedstrijd waarbij iedereen vlak voor de finish panisch begint af te remmen. 6. Angst leeft zolang wij hem leven inblazen. 7. De zin van het leven is theorie, zin in het leven is praktijk. 8. Tegen de tijd dat mensen al hun materiële dromen hebben gerealiseerd, zijn ze vaak geestelijk blut. 9. Ook een leugenaar komt het wel eens goed uit om de waarheid te spreken.