Probleemstelling: En als we nou eens alle religies en ideologieën in een massagraf zouden begraven? 2. Hitler is in een oorlog verslagen, niet in een discussie bij een kopje koffie. 3. De verschrikkingen van Kosovo laten zien dat wij, hoe verveeld en ontevreden ook, nog altijd iets te verliezen hebben. Probleemstelling: Bewijzen de vluchtelingen in merkkleding dat oorlogen gesponsord zijn? 4. In zekere zin toont de mensheid in Kosovo aan dat zij de verschrikkingen van Auschwitz niet is vergeten. Probleemstelling: Hoeveel oorlogsslachtoffers die tijdens het paasweekend zijn gevallen kunnen rekenen op wederopstanding?