vrijdag 9 december, Universiteit Leiden

Simon Schama geeft de 40ste Huizinga-lezing

Op vrijdag 9 december houdt de Britse historicus Simon Schamade 40ste Huizingalezing onder de titel:

‘What happened to the idea of toleration?’

De Huizingalezing wordt jaarlijks georganiseerd door de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, NRC Handelsblad en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. De naam van de lezing is een eerbetoon aan de historicus en cultuurfilosoof Johan Huizinga (1872-1945).

De lezing wordt in boekvorm beschikbaar gesteld via Bert Bakker/Prometheus.

Kaarten voor de Huizingalezing zijn te koop via www.nrclux.nl/huizinga en kosten €19,95 per stuk. Hiervoor krijgt u naast toegang tot de lezing ook het boekje van de lezing thuisgestuurd.

Over Simon Schama

De Britse historicus Simon Schama zal op 9 december de veertigste Huizinga-lezing verzorgen. Hij spreekt over tolerantie en vrijheid. De auteur van bestsellers als Overvloed en onbehagen, Patriotten en bevrijders en De ogen van Rembrandt, is een groot kenner van de Nederlandse samenleving.

Schama zal, onder meer aan de hand van de theorieën van John Milton en John Locke, onderzoeken waar de grenzen van tolerantie liggen in de hedendaagse samenleving. Geldt absolute vrijheid ook voor wie die vrijheid bedreigt? De lezing is in het Engels.

Simon Schama (1945) geldt als een van de invloedrijkste historici ter wereld. Hij studeerde in Cambridge en doceerde in Oxford en aan de Amerikaanse universiteiten Harvard en Columbia. De afgelopen jaren bereikte hij een groot publiek als presentator van de BBC-series The Power of Art en A History of Britain.

(Persbericht)