Skrien

Met het ‘familiegevoel’ deelt Gertjan Zuilhof als oud-redacteur van Skrien ook de ‘oogkleppen’ die hij het filmblad toedicht. Dat blijkt uit zijn sektarische bewering (in De Groene van 3 juli) dat Skrien ‘nog het enige serieuze filmtijdschrift’ is.

Is Zuilhof met Skrien echt zo ‘stoffig’ geworden dat hij niet meer ziet dat maandelijks - en dat al meer dan vijftien jaar, De Filmkrant met een jonge, onafhankelijke redactie de serieus in films geinteresseerden informeert over films, filmbeleid en talloze aspecten van het filmmaken? En dat De Filmkrant net zoals Skrien ook positief door de Raad voor Cultuur wordt beoordeeld, door OCW gesubsidieerd en door Citroen gesponsord?
Amsterdam, JAN HEIJS oud-redacteur Skrien en De Filmkrant