Bij het stemmen in het Lagerhuis is de opstopping bij de ‘G-M’-balie sinds de verkiezingen te lang, zo mopperen Kamerleden. Het probleem? De achternamen van al die nieuwe Schotten, aan het parlement toegevoegd sinds de overwinning van de Scottish National Party (snp) bij de verkiezingen van mei, lijken met ‘Mac’ te beginnen.

De ergernis over de Schotten staat niet op zichzelf. Het begon ermee dat de 56 Schotse nationalisten in Westminster zich aanvankelijk als onaangepaste toeristen gedroegen. Ze maakten selfies in de debatkamer en poseerden bij het katheder van de premier. Bij debatten gingen de nieuwkomers her en der op de groene bankjes zitten, de ongeschreven regels negerend. Ex-snp leider Alex Salmond riep ‘Behave yourself, woman’ in de richting van een bewindsvrouw.

Daar bleef het keet schoppen niet bij. Kort na de sensationele zege van haar partij had Nicola Sturgeon gezegd dat de Schotten zich niet zouden bemoeien met Engelse en Welse aangelegenheden. Deze belofte blijkt geen enkele waarde te hebben. De snp kondigde vorige week immers aan om tegen een versoepeling van het vossenjachtverbod te stemmen, ook al had het amendement slechts betrekking op Engeland en Wales. Saillant detail: de versoepeling was al van kracht in Schotland zelf.

De partij bewees waar de Conservatieven tijdens de verkiezingscampagne, met succes, voor hadden gewaarschuwd: een verbond tussen Labour en de snp. Labour wil er eigenlijk niet aan, maar de snp dringt zich op en profileert zich als het ware linkse geluid, niet alleen ten noorden maar ook ten zuiden van de Muur van Hadrianus. Dat was precies wat de twintigjarige (!) Schotse nationalist Mhairi Black zei tijdens haar eerste toespraak in het Lagerhuis. Ideologie is belangrijker dan geografie.

De Conservatieven klaagden hardop over de Schotse sabotage van de jacht op het schattige ongedierte, maar dat was schijn. In werkelijkheid had David Cameron een machiavellistische val gezet waar de Schotten argeloos in vielen. Waarom, immers, plaatste hij een tamelijk triviaal punt als de vossenjacht zo urgent op de politieke agenda? De Tories hadden erop gerekend dat de verleiding om mee te stemmen en de Conservatieven een blauwtje te bezorgen te groot zou zijn voor de snp.

Zulks geschiedde. Hiermee bewezen de Conservatieven wat ze al een jaar roepen: dat de snp niet te vertrouwen is. Bovendien versterkt deze politieke affaire het Conservatieve voorstel om de Schotse Kamerleden constitutioneel buitenspel te zetten bij puur Engelse (en Welse) aangelegenheden. Hierdoor kunnen de Conservatieven voortaan doen wat ze willen in Engeland. Het neveneffect is evenwel een geruisloze transformatie van een Verenigd naar een Federaal Koninkrijk.