Smackdown!

‘We zijn een natie van lafaards,’ sprak de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie Eric Holder deze week ter gelegenheid van de opening van Black History Month. ‘Wij, gewone Amerikanen, zijn nog steeds niet in staat om met elkaar over ras te praten. Ras is een onderwerp waarbij we ons nooit op ons gemak voelden en gezien de geschiedenis van deze natie is dat in zekere zin begrijpelijk. Op het werk zijn we gemengd, maar daarbuiten leven we nog steeds in raciale cocons. Op zaterdag en zondag verschilt het Amerika van 2009 niet wezenlijk van dat van vijftig jaar geleden. Als we vooruitgang willen boeken op dit terrein moeten we ons voldoende op ons gemak voelen bij elkaar en tolerant genoeg jegens elkaar om openhartige gesprekken te voeren over de raciale kwesties die ons nog altijd verdeeld houden.

Holder was voorheen geen activist, maar rechter, officier van Justitie en onderminister van Justitie onder president Clinton. Hij maakte tijdens de hoorzitting die aan zijn benoeming voorafging een capabele en bovenal verfrissende indruk door kort en bondig te verklaren: ‘Waterboarden is martelen.’ Des te verbazender is het dat hij afgelopen woensdag opeens de taal van het verleden sprak. De taal van vóór de succesvolle strijd voor zwarte burgerrechten, de taal van de permanent verongelijkte zwarte leiders als Jesse Jackson en Al Sharpton die elke vooruitgang ontkennen en elke zinvolle discussie kapotmaken met beschuldigingen van blank racisme. In hun ogen komen de problemen van de zwarte minderheid in Amerika niet voort uit een cultuur van ongeletterdheid, drugs, gangsta-rap en criminaliteit, maar louter uit onderdrukking en miskenning door crackers, Joden en Aziaten. Het is de taal van de extremistische zwarte dominees en andere platte racisten die Barack Obama voor verrader van zijn ras en ‘edelblanke’ uitmaakten, totdat ze doorkregen dat hij ging winnen en dat ze beter hun wagentje aan zijn trein konden haken. Behoort Holder ook al tot die categorie?

Ogenschijnlijk was zijn opmerking over lafheid neutraal, maar uit zijn speech blijkt dat hij wel degelijk whitey op het oog heeft. Die hele speech was namelijk gewijd aan het aandeel van zwarten aan de Amerikaanse geschiedenis en samenleving dat volgens Holder nog altijd niet voldoende wordt bestudeerd en in ere gehouden: ‘Namen als William Dubois, Malcolm X en Martin Luther King worden nog altijd niet op waarde geschat,’ aldus de eerste zwarte minister van Justitie onder de eerste zwarte President van de Verenigde Staten bij de opening van de Maand van de Zwarte Geschiedenis. Die maand is ooit begonnen als een klein particulier initiatief van een van de eerste zwarte afgestudeerden aan Harvard, Carter Woodson, en is nu een nationaal instituut waar geen enkele school, universiteit of sportclub omheen kan. Hij stuit in het hele land niet meer op noemenswaardige weerstand, behalve wanneer hij door types als Holder wordt gebruikt voor een portie smackdown talk tegen blanken, een omgekeerde vorm van racisme die des schrijnender is omdat hij wordt bedreven door maatschappelijk zeer geslaagde en vaak machtige zwarte leiders.