De meritocratische samenleving lijkt namelijk opnieuw een klassenscheiding te creëren: tussen hoogopgeleiden en laagopgeleiden, tussen winnaars en verliezers. Want niet iedereen blijkt in staat gelijke kansen op een gelijke wijze te benutten. De ‘verliezers’ wordt verweten dat zij dit lot aan zichzelf te wijten hebben, zij worden weggezet als ‘losers’, ‘profiteurs’ of ‘onrendabelen’. Deze mensen worden uitgesloten, omdat zij niet mee kunnen of mogen doen. Zij leven soms in langdurige armoede en verliezen zelfrespect en zingeving.

Ontstaat er een nieuwe onderklasse? Wat kan en moet Links hieraan doen? Is er een vernieuwde vorm van socialisme nodig en hoe ziet dat nieuwe socialisme eruit? Moet Links de onderklasse bijvoorbeeld weer gaan ‘verheffen’ en hoe is dat te verenigen met links-liberale waarden? Is er nog wel ruimte voor een verzorgingsstaat in onze geïndividualiseerde maatschappij?

GroenLinks Amsterdam en Stichting Waterland organiseren een debat over een nieuwe klassenscheiding en het antwoord van de linkse politiek daarop.

Sprekers: Marcel van Dam (oud-politicus en televisiemaker, auteur van ‘Niemandsland’ en initiator de documentaire ‘de Onrendabelen’), Paul de Beer (bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen UvA, opiniemaker), Ewald Engelen (hoogleraar Financiële Geografie, opiniemaker), Rutger Groot Wassink (GroenLinks Amsterdam West, FNV), Teun Gautier (D66 Amsterdam, directeur Groene Amsterdammer) en Laurens Ivens (SP Amsterdam).

Presentatie: Rosalie Smit (GroenLinks Amsterdam)

Waterland i.s.m. GroenLinks Amsterdam
Klik hier voor meer informatien en kaart verkoop