Barcelona – Hebben militairen meer stemrecht dan de ongewapende medemens? De Spaanse Centrale Kiesraad vindt blijkbaar van wel.

Op 27 september gaat Catalonië namelijk stemmen. Formeel zijn het gewone regionale verkiezingen, maar erg gewoon zijn ze deze keer niet. Inzet is de vraag of Catalonië (7,5 miljoen inwoners) onafhankelijk moet worden. Bijna tweehonderdduizend stemgerechtigde Catalanen wonen in het buitenland. Tussen 4 en 29 augustus konden zij bij de Spaanse ambassades en consulaten in hun woonland een aanvraag doen om per post te mogen stemmen. Maar dat viel lang niet altijd mee. In veel gevallen moest de aanvraag persoonlijk aan het loket worden ingediend, wat soms lange reistijden vergde. Bovendien viel de aanvraagperiode voor menigeen samen met zijn vakantie en werkten ambassades en consulaten in augustus op halve kracht.

De Catalaanse regering verzocht daarom de Centrale Kiesraad om de aanvraagtermijn met een weekje te verlengen, om zo veel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen van hun stemrecht gebruik te maken. Helaas, dat ging niet. Verlenging van de termijn zou ‘de planning van de werkzaamheden aan het kiesregister aantasten’, besloot de kiesraad vorige week.

Maar denk niet dat de Spaanse Centrale Kiesraad uit een stelletje starre, onbuigzame regelneukers bestaat. Precies één dag later bleek dat de raad wel degelijk flexibel kan zijn. Als de raad wíl, tenminste. Militairen uit Catalonië die met het Spaanse leger op internationale missie in het buitenland verblijven, kregen van de kiesraad een week langer de tijd om per post te stemmen voor de verkiezingen van 27 september. Het verzoek daartoe was ingediend door het ministerie van Defensie. Ditmaal schopte de verlenging van de termijn met een week de werkzaamheden van de kiesraad kennelijk niet in de war.

Het is algemeen bekend dat de meeste militairen in Spanje een rechtse tot zeer rechtse ideologie aanhangen en dus fel gekant zijn tegen de onafhankelijkheid van Catalonië. Aan de andere kant leren de resultaten van de voorgaande verkiezingen dat de Catalaanse burgers in het buitenland die de moeite nemen om te stemmen vaker dan gemiddeld voorstander zijn van onafhankelijkheid.

De Centrale Kiesraad weet dat ook. Maar de raad, die bestaat uit acht rechters en vijf hoogleraren die moeten waken over de ‘transparantie en objectiviteit van het verkiezingsproces’, heeft het misschien net iets te druk met de ‘werkzaamheden aan het kiesregister’ om zich werkelijk druk te maken over de schijn van partijdigheid.