Voor deze presentatie heeft het Centraal Museum een selectie gemaakt van de jongste generatie beeldend kunstenaars, vormgevers en architecten die tussen 2006 en 2008 een startstipendium van het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst ontvingen. De Groene Amsterdammer maakt voor deze bijlage uit die selectie opnieuw een keuze.

Voor wie graag alles wil zien verwijzen wij naar de tweedelige catalogus Met Stip 2010 (deel 1: werk van iedereen die in 2006-2008 een startstipendium ontving; deel 2: werk van iedereen die geselecteerd werd voor de tentoonstelling Recht voor zijn Raap. Stip 2010 en kunst nu, 800 blz., € 20,-, te bestellen via www.fondsbkvb.nl