Denkend aan de ontwikkeling van de financiële markt in Amsterdam zie ik de VOC, de beurs, tulpen en puissant rijke kooplieden langs mijn blikveld gaan. Het zijn de iconen van de Gouden Eeuw. Vanaf 1585 ontstaat in Amsterdam in rap tempo een rijke financiële markt, met een levendige effectenhandel en moderne staatsschuldtechnieken. Hierbij is het meest aansprekende voorbeeld de VOC, vaak de eerste Naamloze Vennootschap genoemd, die in 1602 met de uitgifte van aandelen 6,4 miljoen gulden binnenhaalde. Vennootschappen op zich waren niet nieuw, maar de VOC-aandelen waren publiek verhandelbaar en daardoor ontstond er vanaf 1603 een levendige aandeelhandel. Het VOC-aandeel bleek zo makkelijk te verkopen dat het een geliefd onderpand voor het lenen van geld werd.

De Utrechtse onderzoekers Oscar Gelderblom en Joost Jonker deden uitgebreid onderzoek naar de Amsterdamse haute finance in de Gouden Eeuw, maar ze stellen dat de financiële markt omstreeks 1600 ook voor gewone ondernemers van groot belang was. Soepele betalingen, goedkoop geld lenen en ruime mogelijk­heden om spaargeld veilig weg te zetten waren minstens zo belangrijk voor het Hollandse succes van de zeventiende eeuw.

Een voorbeeld van zo’n koopman is Hans Thijs, van oorsprong een Antwerpenaar die in 1584 als zelfstandig koopman begon. Uit zijn bewaard gebleven brieven en boekhouding blijkt dat Thijs in 1595 in Amsterdam arriveerde waar hij leer en juwelen verkocht, in schepen investeerde en geld verdiende met de handel in zout, wijn en koper. Vanaf 1598 investeerde hij in de handel op Azië en na 1602 werd hij een van de grootste aandeelhouders in de VOC. Soms maakte hij verlies, maar vaker behaalde hij mooie rendementen, zoals met een partij cognac, die hem een winst van twintig procent opleverde. In 1611, toen hij bij een ongeluk op de Zuiderzee om het leven kwam, had hij een eigen vermogen van 63.304 gulden, ongeveer negenhonderdduizend euro naar onze maatstaven. Hij begon zijn loopbaan met tweeduizend gulden.

Met iemand als Hans Thijs als onderzoeksobject kunnen de onderzoekers conclusies trekken over de financiële ontwikkelingen aan het begin van de zeventiende eeuw. Zo blijkt de aandelenhandel in de VOC de kosten van lenen te verlagen terwijl de stad Amsterdam als een volleerd toezichthouder de financiële ondernemers in het gareel hield. Door zulke ontwikkelingen konden meer mensen deelnemen op de financiële markten en ontwikkelde de economie zich razendsnel.

Gelderblom en Jonker hebben hun onderzoek vertaald in een game voor de iPhone en iPad om mensen in aanraking te brengen met hun onderzoek, zonder dat ze daarvoor oude archieven of economische theorieboeken hoeven te lezen. In het Spel van de Gouden Eeuw kruip je in de huid van Hans Thijs van 1594 tot 1611. Je handelt met eigen geld, krediet van anderen en moet vooral goed op je huishoudboekje letten. Handel je in bulkgoederen, zoals graan, of luxegoederen zoals diamanten? Of ga je beleggen? Ik deed het in ieder geval een stuk minder dan Hans Thijs, in 1601 was ik failliet.