Berlijn - Aangezien de politie de ‘steeds maar weer demonstrerende studenten’ niet durft aan te pakken, ‘moeten de Berlijners naar het voorbeeld van de matrozen in Amsterdam het recht in eigen hand nemen’. Erop slaan en kaalscheren dus, precies zoals het in Nederland de provo’s was overkomen.

De woedende lezersbrief in de Berliner Morgenpost van 9 april 1967 is een van de 5655 historische documenten die sinds deze week gratis toegankelijk zijn op www.medienarchiv68.de. Het archief is een initiatief van het Springer-concern, uitgever van rechtse kranten als Bild en Die Welt. Alle tussen eind 1966 en 1968 in de Springer-pers verschenen stukken over de studentenbeweging zijn daarin verzameld.

De rol die de Springer-bladen speelden bij de Duitse ‘mei '68’ is omstreden. Met koppen als ‘Stop de terreur van de jong-roden nu’ zouden zij hebben bijgedragen aan de gewelddadige ontsporing van de studentenprotesten - eerst een moord en een poging daartoe vanuit ‘rechts’, later de aanslagen van de RAF en aanverwante groepen. Volgens publicist Sebastian Haffner voerde Springer een ‘pogromhetze’ tegen studentenleider Rudi Dutschke en zijn medestanders.

Die beschuldigingen moet het ‘68-archief weerleggen. 'De these dat Springer een centraal geleide meningmachine is geweest die de studentenbeweging wilde dwarsbomen, wordt niet bevestigd’, concludeert concernbaas Mathias Döpfner. Het is daarbij geen toeval dat de internetsite volgt kort na twee geruchtmakende onthullingen over de gebeurtenissen eind jaren zestig. De West-Duitse politieagent die student Benno Ohnesorg bij een demonstratie doodschoot, bleek voor die tijd voor de Stasi te hebben gewerkt. En de man die Dutschke om het leven probeerde te brengen, had nauwere banden met neonazi’s dan tot nog toe aangenomen werd. Dat laat in de ogen van de Springer-pers maar één conclusie: aan beide zwarte bladzijden in de Duitse geschiedenis heeft zij geen schuld. Sterker nog, de uitgever zou slachtoffer zijn geweest van een vanuit de DDR gestuurde haatcampagne.

Tijd voor excuses en eerherstel dus, als het aan het uitgeefconcern ligt. Veel vertrouwen in haar critici toont Die Welt daarbij niet: ‘Of het nieuwe aanbod werkelijk zorgt voor een andere kijk op de gebeurtenissen is de vraag.’ En inderdaad, het archief lijkt hoogstens munitie aan te leveren voor een nieuwe ronde historisch bekvechten over ‘68.

Wat te denken van de karikatuur in de Berlijnse boulevardkrant B.Z., die Dutschke toont als een Hitler-kopie, inclusief SS-runetekens? Een vergelijking waar deze op zijn beurt, zo suggereert een artikeltje uit Bild van februari 1968, ook niet vies van was. De krant bericht over een aanklacht die vanuit Nederland tegen Dutschke was ingediend, wegens belediging van een lid van het koninklijk huis. De studentenleider zou bij een bijeenkomst in Amsterdam prins Claus een 'neofascist’ hebben genoemd.