Poëzie luistert heel nauw. Het citeren uit gedichten is een riskante bezigheid, omdat willekeurig uit het verband gerukte fragmenten onrecht doen aan het gehele gedicht. Als in die citaten dan ook nog fouten kruipen is het voor de lezer onmogelijk zelf nog een objectief oordeel te vormen.
Het gaat om deze passage uit het artikel over de bloemlezing Sprong naar de sterren (De Groene van 27 oktober):
‘hooee! Naar benee waar ferme jongens
stoere knapen en rassa dames’(die zo behoort te zijn (de juiste schrijfwijze van de woorden waarin de fouten zitten print ik voor de duidelijkheid vet):
‘hooee! naar benee waar ferme jongens
stoere knapen en rasse dames’.