De toeristen: ze zijn een vloek en een zegen. In de binnenstad lopen ze je voortdurend voor de voeten, tegelijk zijn ze onmisbaar: zonder toeristen had Amsterdam niet het culturele en culinaire leven waar de stedelingen zelf veel plezier aan beleven. En de toerist wil niets liever dan zich een local voelen.

In Stadsleven #4 gaan we het over het toerisme hebben met Frans van der Avert, directeur Amsterdam Marketing; Hans Mommaas, hoogleraar vrijetijdsstudies in Tilburg en Robin Cox, oprichter van het bedrijf voor toerisme nieuw stijl, Citinerary. Fotografe Korrie Besems laat vrijetijdslandschappen zien uit haar nieuwste boek en tentoonstelling, ‘Luilekkerlandschap’.

Organisatie: Tracy Metz i.s.m. de Rode Hoed en de Groene Amsterdammer