Het onderwerp is opportuun en urgent: meer dan de helft van de wereldbevolking in steden en dat percentage groeit snel. In het westen is het leven in de stad weer populair: emptynesters keren terug, veel gezinnen kiezen om er te blijven, en buitenlanders met geld kopen pieds à terre. In Amerika ontdekken de kinderen van de babyboomers de voordelen van walkable urbanism.

Met nog geen miljoen inwoners behoort Amsterdam weliswaar niet tot de megapolen, maar het is de grootste stad van Nederland en het leven is er wel grootstedelijk te noemen. De talkshow ‘Stadsleven’ belicht iedere maand een aspect van het leven in de stad. In de eerste aflevering van Stadsleven bespreekt Metz de Fiets.

Afl. 1: Waar is mijn fiets?
Toen burgemeester Patijn een issue maakte van al die geparkeerde fietsen in Amsterdam verklaarde ik hem voor gek. Wees blij, dacht ik, elke fiets is een auto minder. Intussen heeft Patijn gelijk gekregen, zeker in de binnenstad stikt de stad in de fietsen, ze lijken spontaan aan te jongen. Waar laten we ze? De hele westerse wereld herontdekt de fiets, zelfs in Amerika - en Amsterdam krijgt er juist last van?

Organisatie: Tracy Metz en de Groene Amsterdammer i.s.m. de Rode Hoed