Stadsprovincie

GroenLinks was tot voor kort voorstander van de stadsprovincie maar, schrijft Rene Zwaap in De Groene van 10 mei, is naar de boot van de tegenstanders gehopt toen het verzet van de tegenstanders groeide. Dat is me iets te suggestief opgeschreven. GroenLinks is nog steeds voor de stadsprovincie. De huidige plannen hebben echter twee grote gebreken: 1) Ze versplinteren de stad in dertien gemeenten; 2) Ze ontnemen buitenlanders de zeggenschap over zaken die de stadsprovincie overneemt van de gemeente Amsterdam.

Volgens GroenLinks is een slagvaardig bestuur alleen te bereiken als de stad wordt heringedeeld in grote en levensvatbare gemeenten - een stuk of acht. GroenLinks vindt ook dat een stadsprovincie alleen zin heeft als de burgers, ook de buitenlandse, meer invloed op het bestuur krijgen.
Amsterdam, KLAAS BREUNISSEN, voorlichter GroenLinks-gemeenteraadsfractie