De schok zal nog lang en tot ver buiten de sociaalpsychologische kringen van Groningen en Tilburg nadreunen. In het buitenland spreekt men inmiddels over‘the Dutch research scandal’. Eerder publiceerde De Groene Amsterdammer een artikel over: is de sociale psychologie deels gebaseerd op wetenschappelijk drijfzand?