De Groene Live #26: Strijd om de ziel van Amerika. Kijk woensdag om 20.30 naar de live-uitzending. Meer informatie

Stedelijk museum

De collage van meningen over het Stedelijk Museum in De Groene van 10 mei leest lekker weg, maar mist elke diepgang. Dit maakt onder meer duidelijk dat er dringend behoefte is aan serieuze geschiedschrijving over het honderdjarige Stedelijk.

Milco Onrust vond het Stedelijk onder Beeren ‘doods’ terwijl er zo'n driehonderd tentoonstellingen georganiseerd werden; 'onbezonnen’ terwijl het gestructureerde programma, door Beeren in 1985 opgesteld voor acht jaar, verwezenlijkt werd; 'slecht gepresenteerd’ terwijl de tentoonstellingen opmerkelijk goed ingericht werden; en 'absoluut niet spraakmakend’ terwijl alleen al de tentoonstellingen van Haring, Stella, Polke, Koons en Kabakov voor opwinding zorgden. Onrust 'kan het Beeren niet vergeven dat het Stedelijk onder zijn bewind tot een rokende puinhoop is verworden’. Dit is zo absurd dat ik aanneem dat Onrust het Stedelijk van 1985 tot 1993 niet bezocht.
Amsterdam, RINI DIPPEL, oud-plaatsvervangend directeur/hoofdconservator Stedelijk Museum