Eind jaren negentig was Zimbabwe een van de landen die het zwaarste werd getroffen door de HIV-epidemie: één op de drie mensen was HIV-positief. Nu test ongeveer vijftien procent van de Zimbabwanen positief op HIV. In 2005 hield de regering een ‘grote schoonmaak’ in Harare. Duizenden mensen zonder eigendomspapieren van huis of grond werden uit hun huizen verjaagd. Zo'n 20.000 daarvan zochten hun heil in Epworth. Uit onderzoek in datzelfde jaar bleek dat het percentage besmette mensen in Epworth zes procent hoger lag dan het landelijke gemiddelde. Reden voor Artsen zonder Grenzen en het Ministerie van Gezondheid om gezamenlijk een lokaal gezondheidsproject te starten. Een succesvol onderdeel van het project zijn de CARG’s, community support groups. In deze groepen komen mensen met HIV bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en HIV-remmers te ontvangen. In Epworth zijn ongeveer 1000 mensen lid van een CARG. De groepen zijn succesvol in het verminderen van het stigma rond HIV/AIDS, dat tegenwoordig misschien wel dodelijker is dan het virus zelf. Mensen durven zich nu te laten testen en medicijnen te nemen.

Mashiri (42) and Duduzile (40). In 2006 kwam Mashiri er achter dat hij met HIV-besmet was. Datzelfde jaar begon hij aan een behandeling. Duduzile weet sinds 2007 dat ze HIV-positief is. Ze ontmoetten elkaar in community support group, werden verliefd en wonen nu samen.

-

Joseph werd getest in 2009 en begon meteen een kuur met HIV-remmers. Hij is getrouwd en vader van 7 kinderen.

-

Fortunate is lid van een community support group in Epworth. Per toerbeurt haalt iemand de medicijnen op bij het ziekenhuis voor de andere groepsleden.

-

Ashlin (19) is lid van een community support group voor jongeren in Epworth. Daar leren ze omgaan met hun HIV-besmetting en steunen ze elkaar.

-

Enerty (47) is getrouwd met Claud. In 2007 werd ze ziek en bleek ze HIV-positief. In het begin had ze grote moeite om dit te accepteren maar nu ze HIV-remmers slikt voelt ze zich weer sterk en leeft ze een volwaardig leven.

-

Claud (65) is getrouwd met Enerty. Al in 2004 testte hij HIV-positief maar durfde hij dat niet te vertellen. Hij schaamde zich en was bang. Hij vertelde het pas drie jaar later, toen Enerty ziek werd. Nu slikt hij HIV-remmers en bezoekt een community support group.

-

Joseph is onderdeel van de zelfde community support group als Fortune.

-

Sinirine weet sinds 2004 dat ze HIV-positief is. Haar man is ook besmet. Ze is moeder van vier kinderen.