Oordelen die altijd tot discussie leiden omdat de kunstvrijheid in het geding is.
De grens tussen kunstvrijheid en strafbare kunst verschuift met tijd en plaats. Het heeft er alle schijn van dat de tolerantie voor grensoverschrijdende kunst de laatste jaren onder druk staat. Denk onder meer aan de controverses rond tekenaar Gregorius Nekschot en de foto’s van Sooreh Hera (godslastering?), de hamsters van kunstenares Tinkebell (dierenmishandeling?), Wilders-statements van rapper Mo$heb en installatiekunstenaar Jonas Staal (bedreiging?).
Tijd om de thermometer te zetten in het gevoel van kunstvrijheid in het Nederland van nu.

Dit symposium van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen zet de thermometer in de stand van de kunstvrijheid in Nederland anno 2011: hoe staat het met onze (in)tolerantie van grensoverschrijdende kunst? Maar ook: welke grenzen zijn er nog, van kunst, fatsoen en staat, om te overschrijden anno 2011?

Toegang is gratis na aanmelding via het elektronisch aanmeldformulier.

*Programma *

12.30 uur Inloop
13.00 uur Opening
Bert-Jaap Koops, middagvoorzitter
hoogleraar regulering van technologie, Universiteit van Tilburg

De politieke prent en het recht
Egbert Dommering
hoogleraar informatierecht, Universiteit van Amsterdam

_ Beeldende kunst_
Kitty Zijlmans
hoogleraar moderne kunstgeschiedenis, Universiteit Leiden

Literatuur
Jos Joosten
hoogleraar Nederlandse letterkunde, Radboud Universiteit Nijmegen

Paneldiscussie met:
Jonas Staal, kunstenaar
Anna Tilroe, bijzonder hoogleraar kunst & cultuur, Radboud Universiteit Nijmegen
Theo de Roos, hoogleraar straf- en strafprocesrecht, Universiteit van Tilburg
Jos van Dijk, socioloog/docent Haagse Hogeschool

georganiseerd door de KNAW

(Persbericht)

Lees ook:

Een klap van eigen handtas
Artistieke vrijheid versus het grote geld
JOOST RAMAER