Rechters mogen wel meebewegen met de deining in de maatschappij maar moeten ook de rug recht houden. Ze kunnen hun vonnis beter – en in heldere taal – uitleggen aan burgers om het gevoel van rechtvaardigheid te vergroten. Om tegemoet te komen aan het geluid van de (boze) burgers zou het bovendien goed zijn om zo snel mogelijk te beginnen met het toevoegen van lekenrechters aan professionele rechters. Hierover waren Gerard Spong (strafrechtadvocaat), Folkert Jensma (redacteur/columnist NRC Handelsblad) en Tineke Cleiren (hoogleraar straf- en strafprocesrecht) het met elkaar eens tijdens Groene Live #13 over de emotionalisering van het strafrecht. Ze spraken over de invloed van de emotioneel hoogoplopende temperatuur in de samenleving op het strafrecht en het begrip ‘ernstig geschokte rechtsorde’. Het debat was door de Groene Amsterdammer georganiseerd naar aanleiding van het boek Hoeveel recht heeft de emotie? - over straffen in de slachtoffercultuur van Groene-medewerker en hoogleraar ontwikkelingen in de publieke Henri Beunders.