Studentenspecial

Het rapport-Dijsselbloem zei hardop wat iedereen al dacht: de kwaliteit van het onderwijs daalt. Maar wat moet die kwaliteit zijn?
Bij het begin van het academisch jaar staat De Groene Amsterdammer stil bij het belangeloze leren, waar juist de universiteit toe zou moeten bijdragen.
Filosoof Grahame Lock hekelt de cultuur van de huidige academie. Schrijver Pascal Mercier pleit voor Bildung. De University Colleges proberen te voldoen aan de roep om een brede vorming.

Medium 004 dga34