PROGRAMMA

  • welkomstwoord door prof. dr. ir. Pim Brascamp, directeur van het Onderwijsinstituut van de Wageningen University Inleidingen door
  • dr. Gerrie Andela: De knuppel in het hoenderhok
  • ir. Adriaan Geuze: Het verraad aan de generatie Bijhouwer
  • drs. Imke van Hellemondt: Alles is landschap
  • overhandiging eerste exemplaar aan Roy Bijhouwer, directeur van Quadrat, atelier voor stedebouw, landschap en architectuur De presentatie wordt feestelijk afgesloten met een borrel om 17.00 uur.

OVER HET BOEK
‘Een van de weinige tuin- en landschapsarchitecten van deze tijd met een open oog voor stedenbouwkundige problemen.’ Zo typeerde het Polytechnische Tijdschrift J.T.P. Bijhouwer in 1949. Bijhouwer werd gefascineerd door de opkomst van de moderne samenleving met het toenemend autogebruik, de suburbanisatie en massarecreatie, en bracht niet alleen de ruimtelijke gevolgen daarvan voor Nederland onder de aandacht, maar kwam ook met ontwerpvoorstellen om de nieuwe vraagstukken het hoofd te bieden. Dit rijk geïllustreerde boek schetst Bijhouwers rol bij het zoeken naar een nieuwe balans tussen stad en land, natuur en landbouw, bestaande en nieuwe landschappen. Als ontwerper, publicist en eerste hoogleraar tuin- en landschapsarchitectuur aan de toenmalige Landbouwhogeschool in Wageningen en de Technische Hogeschool in Delft drukte hij een belangrijke stempel op de Nederlandse landschapsarchitectuur.

* J.T.P. Bijhouwer. Grensverleggend architect

Gerrie Andela, met een nawoord van Adriaan Geuze / vormgeving Marianne Elbers / Nederlands met een Engelse samenvatting / ISBN 978 90 6450 756 4 / euro 45,00

op vrijdag 25 maart 2011 om 15.30 uur in de Universiteit Wageningen, Lumen (gebouw 100) zaal 1 en 2, Droevendaalsesteeg 3.
Meldt u aan via 010@010.nl.