Het Autonomy Project symposium adresseert de positie van kunst in de samenleving vandaag de dag. Het begrip autonomie is ooit ontstaan om de plaats van kunst in de maatschappij te specificeren, maar is nu een middel geworden om de publieke relevantie ervan onderuit te halen. Dit werd recent zeer duidelijk, toen de Nederlandse neoliberale en populistische regering omvangrijke bezuinigingen op kunst en cultuur aankondigde. Voor deze regering is kunst een private en geen publieke aangelegenheid. Het onvermogen van de Nederlandse kunstwereld om een effectieve tegencampagne op te zetten, heeft laten zien dat de verwarring wat betreft de publieke aard van een autonome kunst niet alleen van buitenaf, maar ook van binnenuit komt.

Dit symposium bespreekt de huidige situatie aan de hand van het werk van filosoof Jacques Rancière. Deze heeft effectief de functie van autonome kunst beschreven binnen het publieke leven. Middels lezingen en workshops verkent het symposium de waardevolle bijdrage van deze denker zowel vanuit een theoretisch als een praktisch perspectief.

Deelname aan het symposium kost €45 voor drie dagen of €15 per dag (inclusief lunch). Studenten betalen €25 voor het hele weekend of €10 per dag.

Het symposium is in het Engels

Reserveer… (Het symposium is momenteel helemaal volgeboekt)
Het aantal aanmeldingen voor het symposium is zo groot, dat niet iedereen een plek in het auditorium kan krijgen. Bezoekers kunnen wel de live streaming van de lezingen volgen in een aparte zaal. Deelname hieraan kost €5 per persoon per dag (inclusief lunch). De workshops zijn wel toegankelijk voor alle deelnemers.

Voor geïnteresseerden die niet naar het Van Abbemuseum kunnen komen, is een deel van het symposium ook via het internet te volgen (stream.vanabbemuseum.nl), De workshops en andere evenementen die niet in het auditorium plaatsvinden, zijn alleen voor de deelnemers in het Van Abbemuseum toegankelijk.

Programma:

07 oktober 2011
11:00 Introductie
11:15 Peter Osborne
11:45 Ruth Sonderegger
12:30 discussie
13:00 lunch
14.00 Discussie over plaats van kunst in Nederland - o.a. met dr. Kees Vuijk van de Universiteit Utrecht - open voor alle bezoekers van het museum
15:45 koffie (30 min)
16:30 Gerald Raunig
17:00 Maria Gough
18:00 oxygen break
18:30 Tania Bruguera
19:45 drinks

08 oktober 2011
11:00 Introductie
11:15 Thomas Hirschhorn
12:00 Isabell Lorey
12:30 discussie
13:00 lunch
14:00 Workshops (run parallel)
option 1: Curating Autonomy
option 2: The Autonomy of Criticism
15:45 koffie (30 min)
16:30 Jacques Rancière
18:00 oxygen break
18:30 Adrian Martin
19:45 drinks

09 oktober 2011
11:00 Introduction
11:15 Rossella Biscotti
12:00 Franco Berardi
12:30 discussie
13:00 lunch (1 hour)
14:00 Workshop (2 running parallel)
option 1: Translation into a political strategy (positioning autonomy in the public sphere)
option 2: Teaching Autonomy
15:45 koffie (30 min)
16:30 Hito Steyerl
17:15 Joost de Bloois
18:00 drinks

Inhoudelijke redactie:
Jeroen Boomgaard (Universiteit van Amsterdam/Rietveldacademie)
Clare Butcher (University of Cape Town)
Charles Esche (Van Abbemuseum)
Annie Fletcher (Van Abbemuseum)
Thomas Lange (Universität Hildesheim)
Sven Lütticken (Vrije Universiteit)
Nikos Papastergiadis (University of Melbourne)
Gabriëlle Schleijpen (Dutch Art Institue/ArtEZ)
Steven ten Thije (Van Abbemuseum/Universität Hildesheim)

Autonomy Project Symposium assistenten:
Laurie Cluitmans en Arnisa Zeqo

The Autonomy Project bestaat uit:
Van Abbemuseum, Eindhoven (NL),
Lectoraat Kunst en Publieke Ruimte, Amsterdam (NL),
Universität Hildesheim, Hildesheim (DL),
Platform Moderne Kunst, Amsterdam (NL),
Dutch Art Institute - ArtEz, Arnhem (NL),
John Moores University, Liverpool (U.K.)
en Onomatopee, Eindhoven (NL).

Ondersteund door de Mondriaan Stichting.