Voorts gruw ik van elke vergelijking van de Groenen met ecofascisten, ook als het slechts ironisch is bedoeld. Fascistische denkbeelden staan haaks op groene ideeen. Groene politiek kan ik alleen verbinden met begrippen als optimisme, vrijheidslievendheid, openheid en eerlijkheid.
De actualiteit lijkt volledig aan Zwaap te zijn voorbijgegaan. Terwijl op 12 februari het goede nieuws was dat een afgescheiden groepering zich weer bij de partij wil aansluiten, weet hij alleen te melden dat er bij de recente scheuring een groot aantal leden is opgestapt. Dat was dus achterhaald nieuws. De Groene partij leeft. Jongeren staan hoog op de kieslijsten, mensen uit het bedrijfsleven werken mee en er heerst een sfeer vol vernieuwing. Toch prijkt er een foto bij het artikel met mensen (onder anderen Roel van Duijn en Herman Verbeek) die bepaald geen hoofdrol spelen bij de Groenen van nu. Rene Zwaap is kennelijk gewapend met louter cynische vooroordelen naar het congres in Zwolle getogen.
Utrecht, KIRSTEN KUIPERS partijvoorzitter De Groenen