In De Groene Amsterdammer nummer 38, van 20 september, stond bij het essay Nederlands: een wereldtaal een prijsvraag afgedrukt, met de volgende tekst:

Sommige woorden zijn in het Engels én het Nederlands te lezen. Er zijn zelfs zinnen waarvoor dat geldt. De Groene daagt u uit een zo mooi mogelijke zin te bedenken die een grammaticaal correcte Engelse én Nederlandse zin tegelijkertijd is. Spaties tellen daarbij niet mee. U die al oneindig ging over water lezen we dus, enigszins vrij, ook als U die alone in digging over water. U kunt het vast beter.

En inderdaad, u kon het beter.

M. Henket uit Amsterdam bijvoorbeeld kwam met:

Moderne vaders in Kopenhagen doen dure babies in de mand, en de armen toverden Marken, cash e.d.

Modern evaders in Kopenhagen do endure babies in demand – endearment over DenMark encashed.

Toon Jiran uit Amsterdam:

In de edele vent, arts nota bene, school Ed Asbaker’s drift over Israël.

Indeed eleventarts, nota bene schooled as bakers, drift over Israel.

Hans Veldhuis uit Amsterdam:

Eer ieder vis had, deden vyanden erg ydel, ving hy ’s op.

Eerie dervish added envy and energy, delving hysop.

Deze prachtige vondsten worden beloond met de Kleine geschiedenis van het Nederlands of het Taalboek van de eeuw. De Groene neemt contact op met de drie winnaars. Gefeliciteerd!